PFH 2
  • Záruka 4 roky na tesnosť tepelného výmenníka
  • Tepelný výmenník je vyrobený zo žiaruvzdornej ocele gr.6mm P256 GH
  • Pohyblivý rošt pre lepšie odstraňovanie popola
  • Vodný rošt zväčšujúci vodnú plochu kotla
  • Veľká spaľovacia komora a široké plniace dvierka s nastaviteľným prítlakom a možnosťou jednoduchej zmeny pántov dvierok vľavo/vpravo
  • Viacbodový systém prívodu vzduchu do spaľovacej komory vďaka správne umiestnených dýzam
  • Rýchly a ľahký spôsob čistenia (čistenie kotla z prednej strany)

Kotol PFH 2 je odporúčaný pre užívateľov hľadajúcich lacný a účinný zdroj tepla. Kotol je prispôsobený na prácu v duálnom režime:

 

  • vrchné zapaľovanie: kamenné uhlie druh prach KL27/100 o vlhkosti cca. 30%, zmes kamenného uhlia typu 31.2, triedy 27/9, druh orech II(OII) a druh prach MI o minimálnej výhrevnosti 27 MJ/kg. Vlhkosť týchto palív by nemala prekročiť 10%.
  • spodné zapaľovanie: uhlie, drevo, brikety. Je tiež možné použiť palivovú zmes ako napr.: uhlie, drevo, granulaty a palivové zmesi alebo biomasa atď. Ako palivo je možné použiť: hnedé uhlie, brikety z kamenného alebo hnedého uhlia, drevo, atď.

Kotol je štandardne vybavený ventilátorom a mikroprocesorovým regulátorom, ktorý kontroluje proces spaľovania, reguluje prívod vzduchu a udržuje nastavenú teplotu vody ÚK a TÚV. Regulátor umožňuje pripojenie obehového čerpadla ÚK a TÚV.

Kotol PFH 2 je univerzálny kotlom so spodným spaľovaním a je prispôsobený k spaľovaniu palivových zmesi ( uhlie + prach ), atď. Kotol PFH 2 je od výroby prispôsobený na montáž regulátora ťahu alebo odťahového ventilátora. Štvorobehová konštrukcia výmenníka poskytuje maximálny odvod tepla zo spalín a vhodný sklon vnútorných komôr výmenníka napomáha ich ľahšiemu prietoku (účinnosť do 81%).

Kotol spolupracuje so samotiažovým vykurovacím systémom alebo núteným obehom v otvorenom vykurovacom systéme, ktorý je zabezpečený v súlade s normami PN-91/B-02413.

 

 

 

Parametre Jednotka 12 15 20 25 30
Menovitý výkon kotla kW 4-12 8-15 15-20 20-25 25-30
Výhrevná plocha m2 1,36 1,65 2,15 2,65 3,2
Plocha vyhrievaných priestorov* m2 50-120 70-150 140-200 180-250 240-300
Tepelná účinnosť (optimálna) % 79-84 79-84 79-84 79-84 79-84
Max. prípustný tlak Mpa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Potrebný komínový ťah Pa 20 22 23 26 28
Doporučená teplota vykurovacej vody st.C 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90
Priemer komína cm x cm 14 x 14 14 x 14 16 x 16 17 x 17 19 x 19
Ø mm 160 160 180 190 210
Min. výška komína m 6 6 7 7 8
Rozmer sopúcha mm 160 160 180 180 180
Napätie/frekvencia V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Priemer prívodu a spiatočky mm G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½”
Hmotnosť kotla kg 210 260 287 318 355
Objem komory l 45 56 74 83 94
Objem plniacej komory kg 22 30 45 57 80
Výška ** mm 1275 1390 1390 1400 1450
Výška od základne k osi komína mm 1090 1140 1140 1140 1140
Dĺžka mm 700 750 800 850 950
Šírka mm 500 500 550 600 600
Rozmer spaľovacej komory - Hĺbka mm 300 340 390 440 540