PFH 2 DUO
  • Záruka 5 rokov na tesnosť telesa kotla
  • Výmenník tepla vyrobený zo žiaruvzdornej ocele o hrúbke 6mm P265 GH
  • Vysoká tepelná účinnosť
  • Malé rozmery (možnosť inštalácie v malej kotolni)
  • Rýchle a ľahké čistenie (frontálne čistenie kotla)


Kotol PFH 2 DUO je automatický, dvojohniskový kotol, ktorý je vybavený liatinovým retortovým horákom vrátane liatinového šnekového podávača a ohniskom s vodným roštom. Táto konštrukcia umožňuje vysoko efektívne spaľovanie ekohrášku pri zachovaní úplnej automatizácie a minimálnom zásahu do obsluhy kotla.

Zásobník paliva (v závislosti od spotreby) zaisťuje prevádzku kotla na 4-7 dni v zimnom období a do 35 dni pri vykurovaní TÚV v letnom období.

Ohnisko umožňuje spaľovanie aj iných palív tj. uhlie, drevo, atď., bez dodatočnej montáže.

Rošt je vyrobený z hrubostenných žiaruvzdorných rúr nachádzajúcich sa nad retortou. Toto riešenie spolu so 4-ťahovou konštrukciou výmenníka zabezpečuje maximálny odber tepla zo spalín a správny sklon prepážok napomáha k ich lepšiemu prietoku.
 

 

 

Dodatočné výhody sú:

  • široký výber palív (od ekohrášku po uhlie, drevo)
  • obsluha púmp TÚV a ÚK
  • tepelná ochrana proti vznieteniu paliva v zásobníku
  • dve verzie podávača: z pravej alebo z ľavej strany
  • široký rozsah výkonu

 


Parameter

Jednotka

18

25

35

50

75

Menovitý výkon kotla

kW

5,4 - 18

8 – 25

10 – 35

15 – 50

25 - 75

Vykurovacia plocha

m2

1,9

2,85

3,65

5,25

7,65

Plocha vyhrievaných priestorov

m2

Do 180

60 – 250

100 – 350

120 – 500

160 - 750

Tepelná účinnosť (optimálna)

%

88

88

88

88

88

Maximálny prípustný tlak

Mpa

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Požadovaný ťah komína

Pa

22

22

24

26

28

Rozsah prevádzkových teplôt

st.C

55/90

55/90

55/90

55/90

55/90

Prierez komína

cm2

260

280

300

320

350

Min. výška komína

m

6

7

8

9

10

Rozmery sopúchu

Ø mm

180

180

180

220

220

Napätie/frekvencia

V/Hz

230/50

230V/50

230/50

230/50

230/50

Priemer prívodu a spiatočky

mm

G 1 ½”

G 1 ½”

G 1 ½”

G 2”

G 2”

Hmotnosť kotla

kg

400

440

490

530

580

Objem vody v kotli

l

70

90

135

190

245

Výška

mm

1420

1510

1510

1560

1690

Výška od základne k osi sopúcha

mm

1220

1310

1310

1410

1450

Dĺžka

mm

720

820

920

970

1050

Šírka

mm

490

540

590

710

840

Šírka kotla so zásobníkom

mm

1110

1160

1180

1200

1880