ZDK - Dvojplášťový komínový systém

Našou spoločnosťou ponúkaný viacčlenný komínový systém ZDK sa môže použiť v obytných a priemyselných budovách na odvod spalín s umiestnením vonku, vnútri, alebo voľne stojaci.
Skladá sa z troch vrstiev. Vnútorná rúra je vyrobená z vysoko žiaruvzdornej ocele typu DIN 1,482, ktorá je odolná voči korózii, vysokým teplotám a nepodlieha vplyvu kyselín ani agresívnemu kondenzátu vytvárajúceho sa na stenách. Hrúbka použitého plechu nezávisí od priemeru komínovej rúry a je 0,8 mm (Tab.2).
Stredná vrstva je tepelná izolácia z minerálnej vlny s hustotou 100 kg/m3, hrúbky 40 až 55 mm. Zabraňuje nadmernému ochladzovaniu systému komína, čo by viedlo k vzniku kondenzátu a chráni vonkajšiu vrstvu pred nebezpečne vysokou teplotou.
Posledná vrstva plechu typu DIN 1.4301 tvorí ochrannú vrstvu pred pôsobením vonkajších faktorov a zároveň zaručuje estetické vlastnosti celého systému.
Všetky prvky sú pozdĺžne spojené pomocou plazmového zvárania s obojstrannou plynovou ochranou zvaru. Rôzne priemery jednotlivých prvkov v priemere od priemeru 110 do 500 mm (Tab.2) umožňujú presné nastavenie pre každý kotol.
Kužeľový systém spojov umožňuje zvoliť ľubovoľnú dĺžku komínovej rúry a zabezpečí ľahkú a rýchlu montáž. Montáž je navyše uľahčená vrstvou z minerálnej vlny, ktorá garantuje axiálne uloženie vnútornej a vonkajšej rúry.


Dokumentáciu si možte sťiahnuť tu: ZDK_01_2012.pdf

 

Dvojstenný komínový systém typ ZDK sa vyznačuje:
• širokou paletou prvkov, ktoré ponúkajú riešenie pre všetky podmienky.
• Jednoduchou voľbou vhodných parametrov nového komína, tj priemer a výšku v závislosti na požiadavkách nového vykurovacieho zariadenia.
• malou tepelnou zotrvačnosťou vďaka malej tepelnej kapacite a veľmi dobrou tepelnou izoláciou.
• Malým zanášaním sadzami vďaka hladkému povrchu.
• Rýchla a jednoduchá montáž bez zvárania.
• Montážou bez nutnosti požitia špeciálnych prípravkov.
• Úsporou miesta.
• Okamžitou pripravenosťou k prevádzke.
• Jednoduchosťou montáže alebo prestavby existujúceho komínového systému.


ZWK - Jednostenný komínový systém

Neustále rastúce ceny plynu a ropy prispeli k masívnemu rozvoju výroby kotlov na tuhé palivá.
Zvýšené koncentrácie nečistôt z tuhých palív prispievajú k rýchlemu poškodzovaniu kotlov a komínov. Agresívne zvyšky spalín sú príčinou narúšania štruktúry betónu a nebezpečných prasklín v stenách komína. To znamená nutnosť inštalácie komínovej vložky. Keďže teplota spalín pri kotloch na pevné palivá je značne vyššia ako pri kotloch na plyn alebo olej (dosahuje až 400°C ), je potrebné použiť odolnejšie komínové systémy, ako len odolné proti kondenzátu. Preto sme vyvinuli špeciálne komínové systémy zo žiaruvzdornej ocele, ktoré odolajú vysokým teplotám a aj účinkom kondenzátu.


Dokumentáciu si možte sťiahnuť tu: ZWK_01_2012.pdf

Technické parametre komínového systému skladajúceho sa z rovných častí a tvárnic zabezpečujú:
• Ľubovoľné tvarovanie a prispôsobenie do prakticky každého existujúceho komína pri minimálnych búracích prácach
• Výber vhodných parametrov nového komína tj. jeho priemer podľa požiadaviek nového vykurovacieho systému a výšky existujúceho komína
• Minimálne usadzovanie sadzí vďaka hladkému povrchu
• Nízka tepelná zotrvačnosť, takže vo veľmi krátkom čase je teplota vnútorných stien vyššia ako kondenzačná teplota vodnej pary obsiahnutej v spalinách
• Vysoká odolnosť voči korózii
• Požadovaná tesnosť spojov pri podtlakovej práci komína
• Jednoduchá a rýchla inštalácia
• Okamžitá pripravenosť na použitie