Z kanalizácie pre Vás vyberáme:

 

Kanalizačná šachta so spätnou klapkou

 

Kanalizačná šachta so spätnou klapkou je určená pre použitie v odpadových kanalizačných systémoch a systémoch na odvod dažďovej vody. Odporúčané miesto pre montáž je medzi budovou a pripojením do centrálnej kanalizačnej siete. Kanalizačná šachta so spätnou klapkou plní funkciu revíznej šachty a zároveň chráni budovu pred zatopením.

 

Princíp fungovania

V kanalizačných systémoch vyskytujúci sa jav spätného toku spôsobuje zatopenie nízko položených priestorov odpadovou vodou. Môže to byť spôsobené intenzívnymi zrážkami, topením snehu alebo povodňami. Pri normálnej prevádzke odpadová voda preteká šachtou voľne a nadnáša spätnú klapku v šachte. V prípade vzniku spätného toku sa spätná klapka pevne pritlačí o hrdlo šachty. Tento proces prebieha úplne automaticky a nevyžaduje obsluhu. Pohyblivá časť spätnej klapky je pevne spojená s antikorovou rúčkou. To umožňuje ľahké vybratie tejto časti a vykonanie údržby. Rúčka môže byť predlžená až na niekoľko metrov. Vďaka tomu môžeme kontrolovať šachtu bez potreby chodenia do nej. Po skontrolovaní zariadenia vložíme spätnú klapku pomocou drážok naspäť do šachty.

 

Výhody v porovnaní s inými zariadeniami

Štandardný spôsob montáže spätnej klapky vyžaduje použitie pomerne drahých kanalizačných šácht z betónu alebo plastu s priemerom 800 – 1200 mm, čo vyžaduje montáž ťažkou technikou. Kanalizačnú šachtu so spätnou klapkou zvládne nainštalovať aj jedna osoba, čo je mnohonásobne lacnejšie. Šachta je vyrobená z vysokokvalitného polypropylénu a spätná klapka z chrómniklovej ocele, čo zaručuje jej vynikajúcu vytrvalosť, odolnosť voči mrazu, korózii a chemickým činiteľom.

 

 

 

 

 

 

 Prispôsobiteľné tvarovky

 

Prispôsobiteľné tvarovky boli navrhnuté tak, aby sa montáž kanalizačného systému stala čo najľahšou. Moderné trendy v stavebníctve mnohokrát kladú inštalatérov pred nové výzvy, ktoré sa teraz môžu ľahko stať realitou. Naše riešenie umožňuje nastavenie uhla v rozsahu 43°. Prispôsobiteľné téčko nahrádza klasické téčko a koleno o požadovanom uhle.

 

 

 

Prispôsobiteľné tvarovky môžu byť použité s kanalizačnými rúrami PP podľa normy PN-EN 1451 alebo PVC podľa normy PN-EN 1329.

 

Nastaviteľné téčko sa skladá z dvoch hlavných častí. Tela a pohyblivého kalicha. Bočná vetva je naklonená pod uhlom 67,50° vzhľadom na stredovú os a zakončená časťou, v ktorej je umiestnená pohyblivá časť. Otočný kalich je vybavený tesnením a vystužený rebrami, ktoré pripomínajú včelí plast. Na kalichu je vyznačené meradlo, pomocou ktorého môžete zistiť uhol natočenia.

 

 

Nastaviteľné redukcie môžu byť použité na pripojenie rúr, tvaroviek, armatúr, WC atď.

 

Nastaviteľné kolená sú vhodné pre spájanie tvaroviek a rúr vonkajšej alebo vnútornej kanalizácie (PP a PVC). Špeciálna konštrukcia spoja v tvare gule umožňuje inštalatérom široké možnosti pripojenia. Na rozdiel od klasických kolien, ktoré musí inštalatér vybrať z viacerých variantov, nastaviteľné koleno umožňuje nastaviť ľubovoľný uhol v rozsahu 0° - 90°.