Vysokovýkonné tepelné čerpadlo s reguláciou výkonu

HRC 70

HRC je vysokoteplotné tepelné čerpadlo založené na dvoch kompresoroch, každý s iným výkonom. To umožňuje regulovať výkon tepelného čerpadla v závislosti na teplote a ročnom období.


Hlavné výhody sú:

 • Úspora energie: každý z kompresorov dosahuje najlepší koeficient výkonnosti
 • Žiadne časté alebo nekontrolované štarty
 • Životnosť komponentov zariadenia
 • Nižšia spotreba energie ventilátora
 • Veľmi tichá prevádzka
 • Ohrev vody až na 70°C

Lepšia účinnosť

Vo vysokoteplotnom tepelnom čerpadle HRC pracujú kompresory nezávisle na sebe. K dispozícii sú 3 režimy prevádzky: prevádzka nízkovýkonného kompresora, prevádzka vysokovýkonného kompresora alebo prevádzka oboch kompresorov súčasne. Toto poskytuje výhodu hlavne v prechodnom období, ktoré predstavuje najdlhšiu časť roka a preto je celková účinnosť zariadenia oveľa vyššia ako u konkurencie.

 

4 x tichšia prevádka vďaka:

 • nezávislá práca kompresorov
 • zmena rýchlosti ventilátora v závislosti od 3 prevádzkových režimov kompresora (250 - 650 ot/min.)
 • špeciálne navrhnuté lopatky ventilátora
 • gumenné tlmiče a zvuková izolácia

Pri maximálnom výkone a rýchlosti venilátora je hladina hluku 47 dB.

 

Dlhá životnosť vďaka:
- trom režimom práce kompresora
- použitiu vysokokvalitných materiálov

 

Nižšia spotreba energie

 • lepší koeficient výkonnosti vďaka trom režimom práce kompresora
 • zníženie otáčok ventilátora v prechodných obdobiach
 • krátka doba rozmrazovania

 

Modulácia výkonu
Modulácia výkonu (od 35% do 100%) zabezpečuje spoľahlivé fungovanie bez dodatočného zdroja tepla a poskytuje optimálny výkon v každom okamihu.

 

Špeciálne chladivo

 • len 1,5 kg chladiva R290 (propán)
 • tepelné čerpadlá AUER nevyžadujú špecialistu na chladiace systémy. Náklady na inštaláciu sú nižšie aj vďaka tomu, že nie je potrebné prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.

 

Vysoká účinnosť aj pri vonkajšej teplote -20°C

 • voda je ohrievaná na teplotu 70°C pri vonkajšej teplote -10°C a na 65°C pri vonkajšej teplote -20°C

 

Nižší prietok vody
Nižší prietok vody umožňuje znížiť priemer rúr a tým znížiť náklady inštalácie.

 • väčší povrch absorbéra s teflónovým povrchom
 • vysúšanie absorbéra tepla po každom odmrazovacom cykle

 

Riadiaca jednotka
Vnútorná riadiaca jednotka je spojená s tepelným čerpadlom HRC. Zabezpečuje správne spojenie tepelného čerpadla a vykurovacieho okruhu.

 

Rozmrazovací systém
Rozmrazovanie je veľmi dôležité hlavne preto, lebo v tomto čase nemôže pracovať tepelné čerpadlo. Tento proces spotrebúva energiu a to znižuje celkovú účinnosť. Auer poskytuje účinný rozmrazovaví systém vďaka:

 • dizajnu: kompresory sa nenachádzajú vedľa absorbéra tepla, ale pod ním. Teplo z absorbéra pomáha zabraňovať zamŕzaniu. Zamŕzaniu tiež zabraňuje horúca rúra v časti nachádzajúcej sa pod zachytávačom kondenzátu.
 • systému založenému na dvoch čidlách, ktorý spúšťa rozmrazovací cyklus len keď je to potrebné, zatiaľ čo konkurenčné produkty sú rozmrazované priebežne.

 

Obsluha

 • Auer poskytuje ľahký prístup ku všetkým častiam zariadenia.
 • USB port umožňuje nahrávať 48 hodín práce zariadenia, čo pomáha servisným technikom v riešení prípadných problémov.


 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

HRC – 17 230V

HRC – 17 400V

HRC - 20

HRC - 25

Elektrické napájanie [V]

230 V

400 V

400 V

400 V

Maximálny vykurovací výkon [kW]

16,7

16,7

19,5

24

Vykurovací výkon pri 7°C (voda 35°C) [kW]

7,2

7,2

10,3

10,3

Príkon pri 7°C (voda 35°C) [kW]

1,69

1,69

2,5

2,5

Koeficient COP +7°C/35°C

4,25

4,25

4,1

4,1

Vykurovací výkon pri -7°C (voda 70°C) [kW]

10,5

10,5

13

15,5

Rozsah teplôt nasávaného vzduchu [°C]

-20°C do +40°C

-20°C do +40°C

-20°C do +40°C

-20°C do +40°C

Zaťaženie max. [A]

35

13

15

18

Elektrické pripojenie (v reze min.) [mm2]

3 x 10

5 x 4

5 x 4

5 x 6

Rozmery (v x š x h) [mm]

1660x1035x523

1660x1035x523

1660x1035x523

1660x1035x523

Hmotnosť [kg]

245

245

245

265

Prietok vody [l/h]

1350

1350

1550

1850

Maximálny tlak vody [bar]

3,1

3,1

3,1

3,1