EnergyWater - ekologická úprava vody

Jednoduchou inštaláciou Energywater® Mineral Water Doctor na prívod vody, začína okamžitý efekt eliminácie rozpustených látok.

 

0 € náklady na chemické čistenie systému

Vďaka fyzikálnej úprave vody, odpadávajú náklady na chemické zmäkčovanie vody – environmentálny voči prírode.

    

10 – ročná životnosť

Zariadenie Energywater® MWD je vyrobené z prvotriednych hygienicky nezávadných materiálov najvyššej kvality– záruka vysokej efektivity a dlhoročnej životnosti.

  

25 % úspora energie

Vďaka eliminácii vodného kamenca sa zvyšuje prestup tepla pri ohreve vody vo výmenníkoch, tým sa znižujú prevádzkové náklady – menšia spotreba elektrickej energie a plynu. 

  

100 % energetická sebestačnosť

Vďaka jednoduchému fyzikálnemu princípu, na ktorom funguje Energywater® MWD, nepotrebuje zariadenie žiadnu elektrickú energiu – energeticky sebestačný.

 

 

Funkcia produktu

Zariadenie Energywater® MWD pracuje na princípe galvanickej úpravy vody – riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa bez chémie, magnetov, či odoberania cenných minerálov z vody.

 

Voda a tvrdosť vody

využívanie vody je naša základná každodenná potreba. Tvrdosť je vlastnosť vody, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok (hlavne Ca – vápnik a Mg – horčík). Je zdrojom tvorby vodného kameňa a významne ovplyvňuje aj chuťové vlastnosti vody.

 

Energywater® - Mineral water doctor

bez chemickej úpravy vody mení Kalcit CaCO3 na Aragonit CaCO3, čím zamedzuje tvorbe vodného kameňa v potrubí, prietokových ohrievačoch ďalších prvkoch systémov distribúcie vody.

 

Voda má vlastnosti mäkkej vody

zachováva si všetky minerálne látky, ktoré obsahujú esenciálne prvky (vápnik, horčík, sodík, draslík …) a stopové prvky (meď, selén, zinok …), nevyhnuté pre ľudský organizmus.

 

 

Ostatné výhody produktu

Energywater® MWD je riešenie pre vodný kameň, ktoré výrazne predlžuje životnosť potrubí a pripojených zariadení (vodovodných batérií, umývačiek riadu, kotlov):

 • Zlepšuje chuť vody
 • Zvyšuje životnosť spotrebičov a zariadení využívajúcich vodu
 • Znižuje spotrebu pracích práškov, čistiacich prostriedkov a saponátov
 • Šetrí elektrickú́ energiu a plyn v ohrievačoch vody
 • Šetrným spôsobom čistí existujúce nánosy v potrubiach
 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii
 • Vytvára hygienický mikrofilm na stenách potrubí (prevencia baktérií)
 • Znižuje usadzovanie železa a mangánu
 • Priaznivo vplýva na rastliny (lepšia vstrebateľnosť vody, biele vápenaté povlaky na listoch)
 • Jednorazová investícia na minimálne 10 rokov
 • Energeticky sebestačný
 • Odstraňuje potrebu predimenzovania výkonu obehového čerpadla a rozvodov vody
 • Odstraňuje náklady na chemické čistenie systémov
 • Zjednodušuje a zvyšuje bezpečnosť mechanického čistenia výmenníkov
 • Minimalizuje náklady pri výmene zanesených potrubí

 

 

 

Typy Energywater® MWD

 

Našou snahou je dosiahnuť nielen úsporu Vašich nákladov používaním zariadenia Energywater® MWD, ale aj minimalizovanie Vašich nákladov na jeho zakúpenie.

Preto sme vyvinuli rôzne typy zariadení, prispôsobené rôznym potrebám použitia.

 

 

 

Priemer: 1/2” Prietok: 0,6 m3/h

 • Malé bytové jednotky (samostatne dodávaná teplá a studená voda).
 • koncové spotrebiče (práčky, umývačky riadu, kávovary, nápojové zariadenia, atď.).
 • prietokové ohrievače vody.
 • Odtok vody pre skleníky, chov zvierat.

Zariadenie je vhodné pre prietoky vody na úrovni 0,6 m3/h (10 litrov za minútu)

 

 

Priemer: 3/4” Prietok: 1,7 m3/h

 • byty s viacerými odbernými miestami (samostatne dodávaná tepla a studená voda)
 • byty s vlastnou prípravou teplej vody (prietokovou, alebo zásobníkovou)
 • prevádzky občerstvenia, príprava zmrzliny
 • prevádzky kaviarní, čokoládovní, čajovní,
 • prevádzky s vlastnými sociálnymi zariadeniami (pisoáre, automatické splachovacie toalety)
 • kaderníctva
 • zavlažovacie systémy
 • vykurovacie okruhy

Zariadenie je vhodné pre prietoky vody na úrovni 1,7 m3/h (29 litrov za minútu)

 

 

Priemer:1” Prietok: 3,5 m3/h

 • rodinné domy a byty s viacerými odbernými miestami a vlastnou prípravou teplej vody
 • školy, škôlky, menšie administratívne budovy
 • domové vodárne
 • primárny okruh tepelných čerpadiel voda-voda
 • práčovne
 • reštauračné zariadenia
 • automatické umývacie linky automobilov
 • zavlažovacie systémy
 • veľkochovy zvierat

Zariadenie je vhodné pre prietoky vody na úrovni 3,5 m3/h (59 litrov za minútu)

 

 

 

 

   

Priemer: 5/4” Prietok: 5,7 m3/h

 • Jedinečný systém vymeniteľných kartuší pre jednoduchý a efektívny servis v systémoch pracujúcich s vysokou záťažou
 • Jednoduchý systém inšpekcie pre stanovenie optimálneho intervalu údržby v systémoch s potrebou vysokej spoľahlivosti
 • Robustná konštrukcia a odolnosť pre prevádzkové zaťaženie do PN16 a 90°C
 • Vhodné pre primárny okruh tepelného čerpadla voda-voda
 • Cirkulačné systémy ohriatej pitnej vody (OPV)
 • Prívodné potrubia studenej vody pre technologické účely, kde sa vyžaduje monitoring účinnosti zariadenia
 • Prevencia zanášania doskových výmenníkov kompaktných odovzdávacích staníc KOST a stabilizácia mernej potreby tepla na ohrev TV
 • Vymeniteľné kartuše pre optimálne prevádzkové náklady (dostupné ako náhradný diel)

Pre aplikácie zariadení z radu Industry poskytujeme technickú asistenciu z pozície výrobcu.

 

 

Priemer: 6/4” Prietok: 9 m3/h

 • Riešenie pre bytové domy a miesta s vyšším maximálnym hodinovým prietokom
 • Montáž na pätu budovy (prívod SV a Cirkulácie OPV)
 • Vhodné pre primárny okruh tepelného čerpadla voda-voda s vysokým výkonom, za účelom stabilizácie COP na hodnotách garantovaných výrobcom
 • Prívodné potrubia studenej vody pre centrálny ohrev v odovzdávacích staniciach a kotolniach systému CZT
 • Stabilizácia bodovej korózie zásobníkových ohrievačov CZT
 • Prevencia zanášania doskových výmenníkov kompaktných odovzdávacích staníc KOST a stabilizácia mernej potreby tepla na ohrev TV
 • Vymeniteľné kartuše pre optimálne prevádzkové náklady (dostupné ako náhradný diel)

Pre aplikácie zariadení z radu Industry poskytujeme technickú asistenciu z pozície výrobcu.

 

 

Priemer: 2” Prietok: 14 m3/h

 • Riešenie pre bytové domy a miesta s vyšším maximálnym hodinovým prietokom
 • V kompaktnom paralelnom zapojení aplikovateľné pre vysoké prietoky primárnych chladiacich okruhov chladiacich mikroveží
 • Vhodné pre primárny okruh tepelného čerpadla voda-voda s vysokým výkonom, za účelom stabilizácie COP na hodnotách garantovaných výrobcom
 • Montáž na pätu budovy (prívod SV a Cirkulácie OPV)
 • Prívodné potrubia studenej vody pre centrálny ohrev v odovzdávacích staniciach a kotolniach systému CZT a súboru obytných budov
 • Stabilizácia bodovej korózie zásobníkových ohrievačov CZT
 • Prevencia zanášania doskových výmenníkov kompaktných odovzdávacích staníc KOST a stabilizácia mernej potreby tepla na ohrev TV
 • Vymeniteľné kartuše pre optimálne prevádzkové náklady (dostupné ako náhradný diel)

Pre aplikácie zariadení z radu Industry poskytujeme technickú asistenciu z pozície výrobcu.

 

 

 

 

Princíp fungovania galvanickej úpravy vody

 

Spoľahlivé riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa

 

Galvanická úprava vody MWD (Mineral Water Doktor) pracuje na elektrochemickom princípe, kde počas pretekania vody (ktorá obsahuje soli vápnika , horčíka a iné minerálne zlúčeniny) zariadením, vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7-1 volta v závislosti od hustoty nasýtených solí vápnika a horčíka, inak aj nazývaných celková tvrdosť vody. Popri tom sa do vody z titán- zinkovej anódy, kde podiel zinku je až 99,985%, uvoľňujú voľné ióny zinku a to ako katióny a anióny.

 

Vápnik rozpustený vo vode(Ca +²), ktorý je hlavnou príčinou zanášania potrubí  a výmenníkov tepla vodným kameňom sa nachádza vo vode aj ako hydrogén uhličitan vápenatý - Ca(HCO3)2. Vplyvom  hydrodynamiky vody a zmenou teploty vody sa hydrogén uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý /kalcit/

 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

 

Uvoľnený oxid uhličitý – CO2 sa viaže s katiónmi zinku, uvoľňovaných z anódy  /anóda v našom výrobku je Ti-Zn / pričom vzniká uhličitan zinočnatý ZnCO3 /inak zdravotne prospešný minerál, ktorý sa používa hlavne pri výrobe liekov a kozmetike/.

Z kalcitu CaCO3 kryštalizujúcom v trigonálnej sústave vzniká aragonit CaCO3 kryštalizujúci v rombickej sústave. Aragonit aj kalcit je vlastne uhličitan vápenatý, takže z chemického hľadiska sa vo vode vôbec nemení tvrdosť vody, akurát aragonit sa neusádza a je vyplaviteľný z potrubia a tepelných výmenníkov a katodický voľný vápnik (Ca +²) je naviazaný na voľné anióny zinku a tiež je vyplaviteľný z vodného systému. Samozrejme toto prebieha iba ak je výrobok galvanickej úpravy vody vhodne konštrukčne vyrobený. Náš výrobok MWD- mineral water doktor spĺňa tieto podmienky. Taktiež sme skúškami zistili aj spotrebu našich anód pri prietoku 1 m3 vody a podľa toho sme zvolili konštrukciu výrobkov pre väčšie prietoky a spotreby vody  s vymeniteľnými elektródami.

 

Samozrejme, že ak by výrobok obsahoval len Titán-zinkovú anódu, tak by nebol funkčný. Náš výrobok preto obsahuje aj medenú katódu – s obsahom medi až 99,998 % a na rozdiel od iných typov  galvanických úprav vody, naša katóda nie je plášťom výrobku, ale je osadená v nezávadnom plaste z polypropylénu – teraz najčastejšie používanom v potrubných rozvodoch pitnej vody.

 

Vápnik má vo forme aragonitu počas ďalšieho transportu potrubím má aj brúsny efekt na existujúci vodný kameň v potrubí, spôsobený prietokom vody a zosilnený turbulenciou pomocou plastových mriežok umiestnených medzi katódami a anódami, a voľné tiež anióny zinku majú tendenciu spájať sa s už usadením katiónovým vápnikom a tým usadeniny vápniky a zlúčenín vápnika  vyplavovať z vodného systému.

 

Ďalším pozitívnym efektom je pretváranie povrchových  zaoxidovaných vrstiev kovu pomocou redukčných reakcií zinku, čím sa zastavuje ďalšia oxidácia (tvorba hrdze) vo vnútri systému.

Existujúce vrstvy vodného kameňa a hrdze sú kontinuálne odbúravané v mikroskopických množstvách a vo forme roztoku sú vyplavované zo systému. Po odstránení nánosov vodného kameňa sa vytvorí postupne ochranná protikorózna vrstva na povrchu potrubia. Vďaka elektrónom uvoľňovaným zo zinkovej anódy, ktoré reagujú s hrdzou a vytvárajú magnetit sa zvyšuje katodická ochrana potrubia, čo má za následok zastavenie ďalšej korózie systému.

 

Životnosť prístroja je determinovaná tvrdosťou vody, vplyvom koncentrácie CO2  vo vode a pH vody. Pri nadmerne zvýšenej tvrdosti vody a kyslej PH vody pod 6 je zinková anóda odbúravaná rýchlejšie, čím sa znižuje životnosť prístroja.