Cylia Air - teplo z prírody

Ohrievač vody s integrovaným tepelným čerpadlom

Cylia Air

Prečo Cylia Air?
 

Cylia AIR je 300 litrový ohrievač teplej úžitkovej vody s integrovaným tepelným čerpadlom. Zdrojom energie na ohrev vody je vzduch.
 

Je to už druhá generácia plne vybavených zariadení značky Auer, ktorá garantuje úspory energie až do 70%. Tepelné čerpadlo Cylia AIR sa vyznačuje vysokým koeficientom výkonu COP 3,7 (wg normy EN 255-3), čo znamená, že vyrobí 3,7 krát viac tepelnej energie ako klasický elektický ohrev. Pre užívateľa to znamená v prvom rade optimálne využitie energie a merateľné úspory.

 

Rozsah pracovných teplôt od -7°C do 35°C
 

Najväčšou výhodou je možnosť prípravy teplej vody o teplote 60°C pri vonkajšej teplote -7°C. Vo väčšine konkurenčných zariadení, keď vonkajšia teplota klesne pod 8°C, je voda ohrievaná elektrickou špirálou. Cylia Air ohrieva vodu elektrickou špirálou až keď vonkajšia teplota klesne pod -7°C, čo má veľmi pozitívny dopad na úsporu elektrickej energie.

Vysoká účinnosť: COP 4,0
 

Vysová účinnosť je dosahovaná aj pri nízkych teplotách: pri -7°C je koeficient COP 1,8 a pri 7°C je COP 2,7. Pri vonkajšej teplote 2°C je koeficient 2,3.


Patentované riešenie založené na dvoch čidlách teploty vody


Cylia AIR je vybavená snímačom teploty vody a spodným snímačom slúžiacim na reguláciu teploty vody. Vďdaka tomu tepelné čerpadlo udržuje optimálny výkon a spotrebu energie.

Cylia Air


Automatický 2-rýchlostný ventilátor


Rýchlosť otáčok ventilátora automaticku stúpa, keď klesne vonkajšia teplota vzduchu. Ak teplota vzduchu stúpne, ventilátor automaticky zníži otáčky. To znižuje spotrebu elektrickej energie aj hladinu hluku.


Špeciálne funkcie, ktoré zvyšujú komfort a úsporu energie


Funkcia komfort: umožňuje zvýšenie výkonu Cylii AIR ak má iba 1/3 objemu vody teplotu 38°C. V tom prípade tepelné čerpadlo aj elektrická špirála pracujú súčasne až pokiaľ teplota vody nedosiahne 43°C. Od tohto momentu pracuje už iba tepelné čerpadlo.
Funkcia turbo: súčasné využitie dvoch zdrojov tepla – tepelného čerpadla aj el. špirály – poskytuje rýchly ohrev vody na teplotu 50°C.
Programator: Cylia AIR môže pracovať podľa nastavenia časovača a využívať nižšiu tarifu elektrického prúdu.


Ekonomický systém odmrazovania


Ak je vonkajšia teplota vyššia ako 5°C, rozmrazenia prebieha pomocou ventilátora. V čase, keď teplota vzduchu klesne pod 5°C, na rozmrazenie sa použije tepelné čerpadlo. V konkurenčných výrobkoch sa rozmrazuje pomocou tepelného čerpadla, čo ma za následok vyššiu spotrebu energie.


Veľmi nízka hladina hluku: 36 dB (A)


Výmenník chladiča sa nachádza mino nádrže


Vylučuje to kontakt s vodou a znižuje ukladanie kameňa.


Za cyklus zabraňujúci tvorbe baktérii legionella zodpovedá tepelné čerpadlo. V konkurenčných výrobkoch to má na starosti dodatočné elektrické ohrievanie, čo zvyšuje náklady na prevádzku.


Dodatočná špirála


Za príplatok je možné vybaviť Cyliu Air jednou alebo dvoma dodatočnými špirálami na pripojenie externého zdroja tepla (slnečné kolektory, teplovodné kotly a iné tepelné vykurovacie telesá) so zachovaním priority pre tepelné čerpadlo.


Funkcia odvlhčovania


Cylia je perfektným riešením pre ekonomické a ekologické využívanie energie pre ohrev teplej vody.
 

Cylia AirKOEFICIENT C.O.P.


 

Model Cylia Air Cylia Air s dodatočnou
špirálou pre pripojenie
kotla/solárneho panela
Objem [L] 300 290
Ochrana zásobníka Smaltovaná oceľ s horčíkovou anódou
Rozmery [mm] Ø 693 x výška 1662
Hmotnosť prázdneho zariadenia [kg] 125 130
Napájanie 230 V - 50 Hz
Chladiaca zmes R134a - 0,95 kg
Rozsah vonkajšej teploty -7 do 35°C
Teplota TUV vyrobená
tepelným čerpadlom
60°C
 
Nasávanie vzduchu: max. dĺžka
                              priemer
10 m
160 mm
Prietok vzduchu Rýchlosť: 1 : 300 m3/h
Rýchlosť: 2 : 400 m3/h
Maximálna spotreba tepelného čerpadla pri zohrievaní vody do 46°C 700 W
Priemerný výkon dodávaný tepelným čerpadlom pri zohrievaní vody do 45°C 1650 W
C.O.P podľa EN 255-3, pri 15°C 4,0
Výkon elektrickej špirály 1500 W
Prídavna špirála - 1,45 m2