Bio-max Plus

Kotly na pelety z drevených pilín

BioMax

Pelety - sú čistý prírodný produkt, ktorý vzniká z produkcie odpadu na pílach a v drevospracujúcom priemysle. Skladá sa zo spracovaných pilín, štiepky, atď. Vo výrobnom procese sa nepoužívajú žiadne chemikálie. Pri tvorbe oválneho tvaru pelety sa ako lepiaca látka používa prírodný lignín obsiahnutý v dreve.
 

Bio-Max kotly sú teplovodné, oceľové kotle, vhodné pre použitie s horákmi na pelety. Vďaka modernej, trojkomorovej konštrukcii výmenníka sa vyznačujú veľmi nízkymi emisiami spalín a vysokou účinnosťou spaľovania. Vertikálne umiestnenie komína znižuje údržbu na minimum. Výhodne rozvrhnutie čistiacich otvorov a zásuvky pre popol značne uľahčuje používanie. Optimálne navrhnutá tepelná izolácia znižuje straty spojené s únikom tepla mimo kotol. Nastaviteľné nožičky uľahčujú polohovanie kotla na nerovnom povrchu. Obojstranná vrstva náteru zabezpečuje trvalú ochranu proti korózii a zvyšuje estetiku.
 

Bio-Max kotly sú vynikajúci zdroj tepla pre vykurovanie dielní, domov a verejných budov. V kombinácií s výmenníkmi ich možno použiť aj na prípravu teplej úžitkovej vody.

Bio-Max kotly spĺňajú najprísnejšiu emisnú triedu 5.


Horáky kompatibilné s Bio-Max kotlami na pelety sú vybavené mikroprocesorovým systémom riadenia. Poskytujú vysokú bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort pre plne automatickú prevádzku. Vďaka plynulému ovládanie výkonu horákov sa kotol čo najlepšie prispôsobí aktuálnej potrebe tepla. Systém automatického zapaľovania a dávkovanie paliva zabezpečí, že prevádzkové zásahy sa v praxi obmedzia len na doplnenie paliva do zásobníka a vyprázdnenie zásuvky s popolom.


Parameter Jedn. Nominálny výkon kotla [ kW ]
15 20 25 30 45
Rozsah tepelného výkonu kW 4,5-15 6-20 7,5-25 9-30 13,5-45
Objem zásobníka paliva l 188 214 246 415 526
Účinnosť pri nominálnom výkone % 92,2 92,3 92,5 92,6 92,5
Maximálny pracovný tlak bar 3 3 3 3 3
Vyžadovaný ťah komína mbar 0,20-0,30 0,20-0,30 0,20-0,30 0,20-0,30 0,20-0,30
Objem vody l 78 87 97 143 185
Teplota spalín pri nominálnom výkone °C 125 118 117 120 115
Teplota spalín pri minimálnom výkone °C 77 67 65 65 58
Hmotnostný prietok spalín pri nominálnom výkone kg/s 0,00744 0,00934 0,01321 0,01769 0,02479
Hmotnostný prietok spalín pri minimálnom výkone kg/s 0,00422 0,00708 0,00814 0,00922 0,00977
Priemer komínovej rúry mm 130 130 130 130 130
Prietokový odpor pri ΔT = 10 K mbar 8,8 9,0 9,2 11,1 19,3
Trieda kotla podľa EN 303-5:2012 - 5 5 5 5 5
Rozsah teploty vykurovanej vody °C 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90
Minimálna teplota vody na spiatočke °C 45 45 45 45 45
 
Trieda a druh paliva
 
-
Trieda C1 podľa EN 303-5:2012,
Lisované drevo – pelety vyrobené podľa PN-EN ISO 17225-2:2014-07
Elektrické napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Vyžadované elektrické pripojenie A 6 6 6 6 6
Spotreba el. v pohotovostnom režime W 3 3 3 3 3
Spotreba el. pri nominálnom výkone W 77 81 85 92 116
Spotreba el. pri minimálnom výkone W 60 62 64 73 75
Max. teplota studenej vody na vstupe z chladiacej špirály °C 10 10 10 10 10
Max. tlak studenej vody na vstupe z chladiacej špirály bar 6 6 6 6 6
Maximálna hladina hluku počas práce kotla dB 59 59 59 59 59 

Parameter Jedn. Nominálny výkon kotla [ kW ]
15 20 25 30 45
Rozmer A mm 990 1050 1120 1170 1330
Rozmer B mm 575 575 575 730 730
Rozmer C mm 1140 1140 1140 1460 1460
Rozmer D mm 1350 1350 1350 1580 1580
Rozmer E mm 880 880 880 1050 1050
Rozmer F mm 380 380 380 440 440
Rozmer G mm 270 270 270 300 300
Rozmer H mm 290 290 290 315 315
Rozmer I mm 620 680 750 830 790
Rozmer J mm 725 785 855 935 1095
Rozmer K mm 785 845 915 990 1150
Rozmer L mm 280 280 280 315 315
Rozmer M mm 280 280 280 315 315
Rozmer N mm 430 430 430 565 565
Pripojenie  F1 R” 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2
Pripojenie F2 R” 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Pripojenie F3 R” 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Pripojenie F4 R” 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Pripojenie F5 R” 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2