Pulzačný kotol zapojený v kaskáde

 

Kaskádový systém sa môže skladať z dvoch, troch alebo štyroch kotlov Pulsator a pre tento systém navrhnutého hydraulického modulu. Toto riešenie poskytuje výkon od 64 do 240kW a je určené pre vykurovanie rozsiahlych obytných, priemyselných a verejných budov. Medzi hlavné výhody tohto systému patrí:

  • prispôsobenie výkonu skutočným energetickým potrebám
  • pružnosť vykurovacieho systému
  • hospodárne využívanie
  • schopnosť fungovať aj v prípade poruchy alebo údržby jedného z kotlov
  • nízke tepelné straty

Pulzačný kotol Pulsator je jediným plynovým kondenzačným kotlom využívajúcim pulzné spaľovanie plynu. Táto technológia poskytuje v prvom rade optimálne využitie energie, väčšiu hospodárnosť vo využívaní, veľmi lacný komínový systém, zvýšenú výdrž a zníženie servisných nákladov pri prevádzke kotla. Každý pulzačný kotol od firmy Auer má možnosť pracovať v kaskáde. Modelová rada sa skladá z kotlov o výkone 20kW, 32kW, 40kW a 60kW. Jednotlivé kotly sa spájajú na to určeným hydraulickým modulom, ktorý umožňuje spojiť dva, tri alebo štyri kotly.

 

Kaskáda kotlov je lepším riešením ako použíť jeden kotol s veľkým výkonom. Umožňuje väčšiu flexibilitu vykurovacieho systému, lepšie prerozdelenie výkonu a jeho optimálne využitie. Toto riešenie je tiež výhodné v prípade poruchy alebo údržby. Servis jedného z kotlov nevyradí celý systém, ale záťaž sa rovnomerne rozdelí medzi zvyšné kotly.

 

Veľkou výhodou tohoto systému sú aj malé prestojové straty (strata energie v pohotovostnom režime) a nízke emisie škodlivých látok do ovzdušia.