Viac ako kondenzačný...

Pulzačný kotol

Prečo pulzačný kotol?
 

Pretože sa jedná o najpokročilejší objav v oblasti plynových kondenzačných kotlov.


V pulzačnom kotle je horák nahradený spaľovacou komorou, ktorá je v skutočnosti pulzný motor. Využíva princíp spaľovania plynu, ktorý bol pôvodne vyvinutý a využívaný v leteckých motoroch. Využitie tejto technológie vo vykurovacích zariadeniach bolo možné vďaka 10 ročnému výskumu firmy Auer. Táto technológia je chránená medzinárodnym patentom.

 

Aké má výhody pulzná technológia?

Okrem všetkých výhod, ktoré ponúka využívanie energie zo spaľovania, má pulzačný kotol mnoho výhod, ktoré nie sú k dispozícii v tradičných kondenzačných kotloch s horákom:

  • vďaka pulznému spaľovaniu je eliminovaná potreba stáleho plameňa. To je najpodstatnejšia konštrukčná výhoda oproti klasickým kondenzačným kotlom. Každý mikrovýbuch má rovnakú energetickú hodnotu a tepelný výkon je upravovaný pomocou dĺžky cyklov, s ktorými kotol pracuje. Preto z kotla o menovitom výkone 20 kW možno získať výkon od 1 kW do 20 kW. Neexistujú žiadne obmedzenia vyplyvajúce z možnosti modulárneho horáka.
  • spaľovacia komora aj výmenník tepla sú ponorené vo vode, čím je dosiahnutá veľka plocha na výmenu tepla. To zaručuje vysokú účinnosť kotla.Pulzačný kotol
  • rozsiahle štandardné vybavenie kotla obsahuje vnútorný teplotný snímač s korekciou teploty, vonkajšie teplotné čidlo, systém zabraňujúvi tvorbe baktérii legionella, ovládanie 3 nezávislých vykurovacích okruhov. Kotol nezávisle dohliada na každý okruh, aby bola zabezpečaná maximálna úspora a komfort. Výroba TUV, v závislosti od modelu, je až 29l/min (systém Profusion).
  • v tepelnom výmenníku sa v jednom momente nachádza až 2000 tepelných impulzov. Prietok spalín je narušený, čo spôsobuje, že na vnútornom povrchu výmeníka sa nevytvára vrstva obmedzujúca výmenu tepla, čo udržuje spotrebu plynu na trvalo nízkej úrovni.
  • pulzačný kotol nevyžaduje pravidelnú údržbu a čistenie. To znamená značnú úsporu v každej vykurovacej sezóne.
  • kotol umožňuje výrazné zníženie nákladov na inštaláciu vďaka použitiu veľmi lacného výfukového potrubia z PVC-U. Nie sú potrebné veľmi drahé a odolné kyselinovzdorné komínové vložky.
  • veľmi jednoduchá konštrukcia kotla a vynikajúca kvalita použitých materiálov (inox 316L) zabezpečuje prevádzku kotla po oveľa dlhšiu dobu ako v prípade kotlov s horákom.
  • pulzačný kotol je veľmi ekologický (emisie 10mg NOx/kWh). Výborne spolupracuje s alternatívnymi zdrojmi tepla a môže byť napájaný zemným plynom a tiež propán-butánom.

Pulzačný kotol

Stojí to za to?

Áno. A to bez ohľadu, či chcete vykurovať rodinný dom, firmu alebo priemyselné priestory. Dôvera našich zákazníkov hovorí za všetko.

Ako to funguje?

Horák, ktorý sa za normálnych okolností môže rozladiť, bol nahradený spaľovacou komorou. Prostredníctvom otváravej klapky sa do spaľovacej komory dostáva zmes vzduchu a plynu, ktorá je zapálená elektrickou sviečkou. Výbuch spôsobí nárast tlaku a zatvorenie klapky a výfukové plyny sa veľmi rýchlo dostanú k výmenníku tepla. Následný podtlak v spaľovacej komore spôsobí, že klapka sa otvorí a znovu sa do komory dostane zmes vzduchu a plynu, ktorú zapáli sviečka. Tento cyklus sa opakuje až 115 krát za sekundu.

Je pulzné spaľovanie bezpečné?

Áno, celý proces je úplne bezpečný. Tlak generovaný v spaľovacej komore je zanedbateľný. Okrem toho je teplote spalín nižšia ako v prípade kotlov s horákmi.

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model

20

32

40

60

Výkon [kW] pri teplote vody:
50°C / 30°C
80°C / 60°C

21,7
20,0

36,2
33,2

43,6
40,0

65
59

Maximálna spotreba plynu
Zemný plyn [m³/h]
Propán [kg/h]

2,18
1,60

3,54
2,60

4,34
3,18

6,35
4,7

Učinnosť PCI

v priemere nad 109%

Hlučnosť [dB]

41

42

44,5

44,5

Rozmery výška x šírka x hĺbka [mm]

1148x550x545

1267x550x595

1267x550x595

1366x530x655

Hmotnosť [kg]

95

120

120

150

Ovládanie a programovanie

Ovládanie pre 3 samostatné okruhy,
čidlo vonkajšej teploty,
čidlo vnútornej teploty,
snímač TUV, Týždenné programovanie/24h